Facebook Google+

Oferta dla Klientów Biznesowych

Spory sądowe

Mam duże doświadczenie w zakresie prowadzenia sporów sądowych. Wymaga to dużego zaangażowanie i dokładnego ustalenia stanu faktycznego, aby później skutecznie zaprezentować dowody w sądzie
i doprowadzić do korzystnego rozstrzygnięcia.  Prowadzimy sprawy
z zakresu prawa cywilnego oraz prawa pracy.