Aktualności

Mediacje a przerwanie biegu przedawnienia

Od dnia 30 czerwca 2022 roku wszczęcie mediacji nie będzie przerywa biegu terminu przedawnienia roszczenia majątkowego. Jest to konsekwencja uregulowania stanowiącego, że wszczęcie mediacji będzie powodowało wyłącznie zawieszenie biegu terminu przedawnienia roszczenia. Wskazana zmiana została wprowadzona podpisaną dnia 2 grudnia

Czytaj więcej »

Długi spadkowe

Stosunkowo niedawno, bowiem u schyłku 2015 roku wprowadzono w polskim prawie spadkowym innowacyjne zmiany, wskutek których powszechnym trybem dziedziczenia stało się tzw. przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, uregulowane przez ustawodawcę w art. 1015 § 2 Kodeksu cywilnego.

Czytaj więcej »

Utrata mocy przez tytuł wykonawczy a zwrot wyegzekwowanych środków

W sytuacji, w której nakaz zapłaty stwierdzający istnienie roszczenia wierzyciela względem dłużnika uznano za prawidłowo doręczony dłużnikowi, możliwe staje się – w przypadku braku zaangażowania dłużnika w spór – pozyskanie klauzuli wykonalności uprawniającej wierzyciela do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Często zdarza

Czytaj więcej »

Niedobory kadry pracowniczej w czasie epidemii

Stan epidemii wymusił zmiany organizacji pracy w wielu zakładach. Firmy borykają się bowiem obecnie z problemem zwiększonej nieobecności pracowników. Wzmożona absencja wywołana jest w szczególności korzystaniem przez rodziców z dodatkowego zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem, odbywaniem kwarantanny lub przymusową

Czytaj więcej »

Pracownik w czasie epidemii

Pracodawca co do zasady nie może wysłać pracownika na przymusowy urlop wypoczynkowy ze względu na brak zapotrzebowania na jego pracę wywołany  zagrożeniem epidemiologicznym. Jakie zatem postępowanie pracodawcy wobec pracownika będzie prawidłowe w przypadku konieczności czasowego ograniczenia działalności lub zaprzestania pracy

Czytaj więcej »

Dane osobowe – jak działają znane zasady

Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a-c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie

Czytaj więcej »

Dane osobowe – nowe zagrożenia

W czasach, gdy stoimy w obliczu światowej pandemii COVID-19, jak nigdy dotąd doceniamy możliwość jakie stworzył postęp techniczny w zakresie właściwie nieograniczonego porozumiewania się środkami komunikacji elektronicznej. Technologia ta już od jakiegoś czasu zmieniała nasz sposób myślenia o obsłudze spraw

Czytaj więcej »

Stan epidemii a kontakty z dzieckiem

Czy ogłoszenie na terenie RP stanu epidemii powinno doprowadzić do ograniczenia rodzicowi możliwości realizowania kontaktów (ustalonych prawomocnym orzeczeniem Sądu bądź ugodą zawartą przed mediatorem) z dzieckiem pozostającym pod stałą pieczą drugiego z rodziców pozostających w rozłączeniu, np. wskutek rozwodu? Oczywiście

Czytaj więcej »

Odpowiedzieć na koronawirusa

Stan związany z koronawirusem postawił Unię Europejską w sytuacji, jakiej w jej historii nie było. Modyfikacji ulega nasze wyobrażenie o świecie, a w szczególności o zagrożeniach jakie epidemia niesie. Słowo epidemia, kryzys, odizolowanie nabierają innego znaczenia. Dla każdego obywatela, pracownika,

Czytaj więcej »
Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania strony. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek? View more
Akceptuję