Facebook Google+

Oferta dla Klientów Indywidualnych

Współwłasność i podziały majątku

Często jedna rzecz jest własnością wielu osób. Sytuacja taka może powstać po rozwiązaniu małżeństwa, spółki cywilnej lub oddziedziczenia określonego majątku. Spory dotyczą często korzystania i zarządzania rzeczą wspólną, a także sposobu zniesienia współwłasności. W tym zakresie mamy duże doświadczenia – zarówno w zakresie rozwiązań polubownych jak również sądowych.