Facebook Google+

Oferta dla Klientów Biznesowych

Regulaminy programów partnerskich

Kancelaria stale zajmuje się sporządzeniem lub opiniowaniem regulaminów partnerskich, motywacyjnych, akcji promocyjnych. Istotna trudność w tym zakresie polega na tym, że czasami są to regulacji między przedsiębiorcą i konsumentem.