Facebook Google+

Oferta dla Klientów Biznesowych

Prawo pracy i spory z ZUS

Szukam dla naszych klientów najbardziej optymalnych form zatrudnia lub współpracy. Tworzymy regulaminy pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Tworzymy skuteczne umowy dotyczące zakazu konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy i po jego ustaniu. W sprawach reprezentujemy naszych klientów przed sądem pracy. Pomagamy redagować wypowiedzenie umów
o pracę oraz informacji o udzieleniu kary porządkowej.