Facebook Google+

Oferta dla Klientów Biznesowych

Opiniowanie i sporządzanie umów

Kancelaria zajmuje się oceną umów przed ich zawarciem - wskazując możliwe zmian lub sygnalizując zagrożenia. Kancelaria sporządza także umowy dostosowane do potrzeb konkretnego stanu faktycznego. Często zajmujemy się także oceną skutków umów już zawartych. Najczęściej opiniujemy umów współpracy, świadczenia usług, sprzedaży towarów lub nieruchomości, najmu, dzierżawy, leasingu, dotyczące kredytu konsumenckiego, organizacji akcji promocyjnych.