Facebook Google+

Oferta dla Klientów Biznesowych

Mediacje

Mediacja to skuteczny sposób rozwiązywania konfliktów przez osobę, która nie jest zaangażowana w konflikt. Mediacja to szybki i prostszy od procedury sądowej sposób rozwiązywania konfliktów między stronami. Polega na spotkaniach ze stronami sporu i dążeniem do zrozumienia ich interesów oraz możliwości uzgodnienia stanowisk.
W postępowaniu mediacyjnym mediator nie reprezentuje żadnej ze stron, stara się on przy wykorzystaniu swojej wiedzy i doświadczenia rozwiązać sporną sytuację w drodze ugody. Mediator nie jest władny rozwiązać konfliktu, jego zadanie polega na wskazaniu stronom możliwości działań, które doprowadzą do porozumienia. Założyciel kancelarii – Rafał Kołodziński jest od wielu lat praktykującym mediatorem wpisanym na listę stałych mediatorów sądowych przy Prezesie Sądu Okręgowego w Poznaniu.