Facebook Google+

Oferta dla Klientów Biznesowych

Bieżąca obsługa przedsiębiorców

Świadczymy kompleksową obsługę przedsiębiorców obejmującą opiniowania lub sporządzanie umów, bieżące opiniowania zawieranych transakcji, reprezentacja w prowadzonych negocjacjach oraz sporach sądowych, prowadzenie spraw windykacyjnych, doradzanie w kwestiach prawa pracy. Ważne jest dla zrozumienie koncepcji i specyfiki prowadzonej przez naszych klientów działalności. Od wielu lata przy stałej współpracy staramy się wzbogacać naszą wiedzę, aby cały czas być dla naszych klientów wiarygodnym partnerem.