Aktualności

Konsument silniej chroniony

Na czerwiec 2014r. planowane jest uchwalenie nowej ustawy o prawach konsumenta i zmianie kodeksu cywilnego. Stanowi ona implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011r. w sprawie praw konsumentów. Ustawa wprowadza wiele zmian w obrocie konsumenckim

Czytaj więcej »

Odpowiedzialność dewelopera

Proces budowlany jest długotrwały i wieloetapowy. Jednakże mimo licznych zawiłości, inwestycje deweloperskie zyskują na popularności, czego efektem było wytworzenie przez praktykę tzw. umowy deweloperskiej. Funkcjonująca od dłuższego czasu, doczekała się usystematyzowania we wrześniu 2011r. Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu

Czytaj więcej »

Obligacje i administrator

Ustawa z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach stwarza możliwość ustanowienia zabezpieczenia emitowanych obligacji. Decydując się na emisję obligacji warto zastanowić się nad ich zabezpieczeniem, które może pełnić decydującą rolę w znalezieniu nabywców obligacji – obligatariuszy. Wpływa ono bowiem na

Czytaj więcej »

Nie od każdej umowy konsument odstąpi

Świadomość prawna konsumentów jest coraz większa i powszechniejsza jest też wiedza dotycząca możliwości odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej z przedsiębiorcą. Nie od każdej umowy konsument może odstąpić – jedynie od zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa. Może to być zatem umowa

Czytaj więcej »

Czy mediacja się nie przyjęła?

Wydaje się, że o mediacji w sprawach cywilnych – w szczególności gospodarczych mówi się dużo. Nie ma jednak głosów, które wskazują, że w drodze mediacji rozwiązywanych jest wiele sporów. Próby porównania z innym krajami nie są wg mnie adekwatne. Istotne

Czytaj więcej »

Większe uprawnienia administracji

Trwają pracę ustawodawcze nad nadaniem nowych uprawnień Prezesowi UOKiK. Polegałby one mówiąc w skrócie na tym, że organ ten mógłby podawać do publicznej wiadomości informacje – ostrzeżenia publiczne jeszcze przed wydaniem decyzji w sprawie. Takie ostrzeżenie mogłoby zostać podane do

Czytaj więcej »
Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania strony. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek? View more
Akceptuję